Uitvaart Dillema
Een stijlvolle uitvaart is mijn zorg
swoop gray

ABFH7167 Dillema Uitvaartve

Bel mij terug...

De website van Dillema Uitvaartverzorging is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de Dillema Uitvaartverzorging website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem.

Hoewel de informatie op de Dillema Uitvaartverzorging website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Dillema Uitvaartverzorging streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Dillema Uitvaartverzorging geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website van Dillema Uitvaartverzorging kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Dillema Uitvaartverzorging aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Dillema Uitvaartverzorging op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel Dillema Uitvaartverzorging ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Dillema Uitvaartverzorging geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden.

Dillema Uitvaartverzorging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Dillema Uitvaartverzorging. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Dillema Uitvaartverzorging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de -al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Dillema Uitvaartverzorging . Dillema Uitvaartverzorging behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Dillema Uitvaartverzorging.

Contact gegevens

Een stijlvolle uitvaart is mijn zorg.
Dag en nacht persoonlijk bereikbaar op

030 - 2 94 72 42
06 - 51 55 91 49

Drilleveld 25
3431 ES Nieuwegein

Privacybeleid

Privacybeleid AVG van Dillema Uitvaartverzorging 

Delen is lief

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Volg mij op

Mijn website maakt gebruik van functionele Analytische en Social Sharing om de website te verbeteren. Lees hier onze AVG.